Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Mariánské Lázně

Charakteristika

Jednalo se o rekonstrukci a revitalizaci historické budovy nádraží v Mariánských Lázních

Cílem rekonstrukce byla přestavba výpravní budovy reagující na technický vývoj provozních zařízení dráhy, který vede ke zmenšení prostorových nároků, jejich optimalizaci a využití takto získaných prostor ke komerčnímu využití. Jednalo se o kompletní rekonstrukci celého objeku pocházejího z přelomu 19. a 20. století.

Při obnově výrazu objektu se důsledně vycházelo z dohledané archivní dokumentace, chybějící prvky (npř. markýzy) byly doplňeny kontrastními novotvary. Tato investice vyvolala kladnou reakci města, které se rozhodlo v návaznosti na tuto akci revitalizovat celý přednádražní prostor významného přestupního uzlu mezi návaznou dopravou (MHD i autobusy) a železnicí. Současně proběhla i optimalizace trati Planá - Cheb.