Bezbariérový přístup ke stanici Anděl

Charakteristika

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl je navrženo z úrovně povrchu z nároží Nádražní ulice a ulice Bozděchova pomocí kaskády osobních výtahů.

Z úrovně chodníku je navržena dvojice osobních výtahů do nové lomené přestupní chodby. Z této chodby vede dvojice osobních výtahů na nástupiště stanice metra trasy B (AN), výtahy nejsou na nástupišti v ose a ani v zákrytu z důvodů respektování dispozice technických prostor v úrovni pod nástupištěm. Za výtahovou šachtou je z přestupní chodby na úroveň nástupiště stanice navrženo bezpečnostní a únikové tříramenné schodiště. V přestupní chodbě za výtahovou šachtou z povrchu je navržena odbavovací linka AOC a tlakový uzávěr. Ten je situován před lom přístupové chodby. Stanice metra Anděl (dříve Moskevská) je situována jižně od křižovatky u Anděla na Smíchově v prostoru vymezeném ulicemi Plzeňskou, Nádražní, Za Ženskými domovy a Stroupežnického.

Stanice zajišťuje obsluhu obchodního a administrativního centra Smíchova a současně má tato stanice i silnou vazbu na návaznou městskou hromadnou dopravu.