Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova

Charakteristika

Stanice leží pod Legerovou ulicí mezi náměstím I.P.Pavlova a Rumunskou ulicí a na ni navazuje podchod pod ulicí Jugoslávskou. Stanice má podpovrchový podchod a vestibul. Nad nástupištěm stanice metra je jedno technologické podlaží a 4 podlaží (respektive 3) s podzemními garážemi.

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova je navrženo z přízemí domu č.p. 357 v ulici Legerova pomocí kaskády osobních výtahů. Z úrovně chodníku je navržený první osobní výtah do nové přestupní chodby navržené v úrovni nad nástupištěm v prostorách strojovny hlavního větrání. Z této chodby vede další osobní výtah až na nástupiště stanice metra. Podél výtahové šachty je z přestupní chodby do úrovně terénu navrženo bezpečnostní a únikové schodiště. Odbavení cestujících je navrženo v přestupní chodbě za výtahovou šachtou z povrchu . Před výtahem v přízemí domu je navržena minimální rozptylová plocha, ze které je přístup přímo na chodník ulice Legerova. Vedle vstupu do výtahu vznikne v přízemí domu ještě malý prostor využitelný pro komerční účely.