V sobotu 26.8. 2017 byla znovu otevřena nejsevernější trať pražských tramvají v Klapkově ulici v Kobylisích. Sedmisetmetrový úsek Březiněveská–Vozovna Kobylisy zrekonstruoval dopravní podnik během prázdninových měsíců.
Byla vyměněna dožitá panelová konstrukce z roku 1990 a současně se v místě pracovalo na posílení kanalizace, přeložce vodovodního řadu i na rozvodech tepla. 

Nově upravená část navazuje na úsek, který byl rekonstruován přednedávnem. „Staré BKV panely byly nahrazeny moderní konstrukcí s betonovou deskou uloženou na antivibračních rohožích s pružným upevněním žlábkových kolejnic pomocí systému W-tram,“ přiblížila mluvčí DP Řehková. Zajímavostí trati vedoucí k vozovně, která byla před opravou ve velmi špatném stavu, je prudké stoupání 71–75 promile ve druhé části rekonstruovaného úseku.