Předvánoční setkání s obchodními partnery  a přáteli firmy při příležitosti svátku svaté Barbory se letos konalo 4. 12. 2017 v prostorách České národní banky na Senovážném náměstí v Praze.
Hlavní pěveckou hvězdou letošního programu byla okouzlující a bezprostřední zpěvačka Monika Absolonová. Svým zpěvem a úsměvem rozzářila celý sál. Vánoční koledy si hosté zazpívali s mezzosopranistkou Pavlou Švestkovou, která svůj program obohatila o „vánoční překvapení“ – duet z opery Don Giovanni. Ten si zazpívala s  naším bývalým zaměstnancem Stanislavem Lehmannem, který má operní zpěv jako koníčka.
Ing. Pokorný udělil dva řády svaté Barbory prof. Ing. Jiřímu Bartákovi, DrSc. z ČVUT a Ing. Jiřímu Růžičkovi z METROPROJEKTU Praha a.s.
Celý večer proběhl v nádherné přátelské předvánoční atmosféře.