Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) v rámci konference 23. Betonářské dny 2016 konané 30. listopadu 2016 vyhlásila ceny 10. ročníku soutěže Vynikající betonová konstrukce 2016.

Firma METROPROJEKT Praha a.s. byla oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce 2016 za prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A - Dejvická (mimo) - Motol, SO 05 stanice Veleslavín


a čestným uznáním za V. Provozní úsek trasy metra A, stanice Nemocnice Motol